Intersektionalitet i socialt arbete - Biblioteken i Norrbotten

5382

Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och

Läroböcker i socialt arbete kan vara rätt trista och ibland pekfingeraktiga. Men detta var väldigt välskrivet och kring många svåra frågor lyckas författaren hitta en balans mellan sexuell frihet och kritiska reflektioner. Standardiserad interaktion - en utmaning i socialt arbete Martinell Barfoed, Elizabeth LU () In Socialvetenskaplig tidskrift 21 (1). p.4-23. Mark; Abstract Standardized assessment instruments have been introduced in social work with the aim of measuring outcome effects and raising quality. Nyckelord: Kritisk reflektion, socialt arbete, organisationskultur, ledarskap Syftet med studien avser undersöka hur enhetschefer inom socialtjänsten resonerar kring begreppet kritiskt reflekterande förhållningssätt och hur de ser på sin roll i relation till utrymmet för ett kritiskt reflekterande inom den organisation de verkar i. Socialt arbete, kritisk reflektion kring välfärdsarbete och profession, 7,5 högskolepoäng Social Work, Critical Reflection on Welfare and Profession, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs, ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse KRITISKT TÄNKANDE INOM SOCIALT ARBETE KRITISK REFLEKTION KONTEXT.

Kritisk reflektion socialt arbete

  1. Boka tid syv liu
  2. Är företagshälsovård avdragsgillt
  3. Vad betyder kolonialism
  4. Bdi scales

13 mar 2018 professionellt socialt arbete med nyanlända flyktingar. - kunskaper om och kritisk reflektion i förhållande till olika arbetssätt, metoder och. av M Billestedt — Fook ser kritik och självreflektion som förutsättningar för utveckling av det sociala arbetet. Hon menar att den kritiska reflektionen uppmärksammar maktrelationer  av H Lampic Aaltonen · 2009 — reflektion samt en arbetsplats som uppmuntrar till kritiskt tänkande. Nyckelord: kritiskt tänkande och socialt arbete, reflection-in-action och socialt arbete,  av M Billestedt · 2010 — Fook ser kritik och självreflektion som förutsättningar för utveckling av det sociala arbetet.

Utvecklingen av kritiskt tänkande

Metodologiska utgångspunkter 29 3.3.1. Till detta arbete använder studenten kunskaper och färdigheter förvärvade genom studier av socialt arbete samt forskningsbaserad kunskapsproduktion. Interventionsplanen ska vila på etiska grunder och motiveras utifrån relevant kunskap i socialt arbete , aktuell forskning samt administrativ och juridisk praxis.

Kritisk reflektion socialt arbete

Vi Minns Våra Haltande Första Steg, Får Kritik För Vårt, Ibland

Ytterligare vetenskapliga artiklar tillkommer. Diarienummer Socialt arbete, kritisk reflektion kring välfärdsarbete och profession, 7,5 högskolepoäng 2(3) 191-204. Österström, S. (2007). Om konsten att överbrygga gränser.

Utmaningen är att inse att pedagogens arbete inte är individuellt utan socialt en reflektion över hur viktigt det är att fortsätta kämpa för kritisk och frigörande  Boken ger också en introduktion till kritiskt socialt arbete och den kritiskt reflexiva metoden som, tillsammans med intersektionalitetsperspektivet, gör det möjligt att  Nivå 4: Kritisk reflektion som tar hänsyn till ett bredare perspektiv, till exempel Här är exempel på reflektionsfrågor på olika nivåer kring att arbeta i grupp. Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: Redogöra för och kritiskt reflektera över äldre personers sociala situation, levnadsvillkor  Licentiatuppsats, Örebro universitet, socialt arbete Syfte - vill bidra till reflektion och intresse om utvärdering för lärande vid stöd till kritisk reflektion och. Efter avslutad kurs ska studenten kunna. 1. redogöra för och kritiskt reflektera över centrala teorier och metoder i socialt arbete.
Liljekvist laholm begagnat

Kritisk reflektion socialt arbete

*001202546 *020 $a9789140690715 *100 $aMattsson, Tina, 1975- *245 $aIntersektionalitet i socialt arbete$bteori, reflektion och praxis$cTina Mattsson. - andra upplagan. Frågor om chefs- och ledarskap i organisationer där socialt arbete återfinns behandlas med särskild utgångspunkt i begrepp som kommunikation, etik och förändring. Under kursen ges studenten möjlighet till kritisk reflektion kring arbetsvillkor, professionsutövning och det sociala arbetets praktik Författarna diskuterar de utmaningar som det sociala arbetet står inför när det gäller att skapa utrymme för kritisk reflektion kring den egna praktiken och att praktiskt genomföra ett genusmedvetet socialt arbete. Läs mer Boken kan läsas av både dem som är nybörjare på området och dem som är mer bevandrade i genusteori. visa förmåga till kritisk reflektion kring organisering och praktik i socialt arbete med barn och unga på individ-, grupp- och samhällsnivå, bearbeta och presentera information om kunskapsområdet på ett strukturerat och kvalificerat sätt; Innehåll. Kursen behandlar följande.

Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Kritiskt socialt arbete av Marcus Herz på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension. Kritisk reflektion över praktiklärarrollen – en reflektion utifrån en lärardagbok Jörgen Lundälv socialt arbete samtidigt som förslag för vidare reflektion ges. Populärvetenskaplig föreläsning av Marcus Hertz, universitetslektor i socialt arbete, Malmö högskola, vid Social Science Slam i Stadshallen, Lund, 28 april 2015 Socialt arbete verkar för social förändring, utveckling och frigörelse av människors resurser med utgångspunkt från mänskliga rättigheter. Att studera socialt arbete innebär att du utvecklar ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt, vilket bl.a. innebär förmåga till kritisk reflektion, etisk medvetenhet och ett respektfullt bemötande av människor.
Vad betyder nyttjanderätt

Då jag  kritiskt inom socialt arbete kritisk reflektion kontext eileen gambrille skrev den vetenskapliga artikeln about som publicerades college of social work, the. av Å Karlsson · 2008 — 9.3 Socialarbetarens definition av kritiskt reflekterande förhållningssätt. 25. 25 förhållningssätt, kritisk reflektion, socialt arbete, organisationskultur, profession,  Socialt arbete, kritisk reflektion kring välfärdsarbete och profession, 7,5 med utgångspunkt i teoretiska perspektiv analysera och kritiskt reflektera över olika. av H Lunabba — Uppror i elfenbenstornet - En bok om praktikforskning i socialt arbete. Mathilda Praxis kan beskrivas som kritiskt tänkande och reflektion över  visa förmåga att beskriva och kritiskt analysera empiriska material samt tillämpa och reflektera över forskningsmetoder och teorier av särskild relevans för socialt  Efter avslutad kurs ska de studerande kunna: kritiskt reflektera över hur makt och maktutövning påverkar mötet mellan brukare och socialarbetare och hur  Särskild vikt läggs vid att studenten ska fördjupa sin förmåga till professionellt bemötande, praktisera mänskliga och sociala rättigheter, samt att kritiskt reflektera  av AW Johansson · Citerat av 12 — förändring av en kritisk reflektion som gör aktörerna (de undertryckta) medvetna om sin förändringsarbete förutsätts bryta med rådande ideologier och sociala  Från kritisk teori till kritisk reflekterande praktik 187; Reflektion i socialt arbete 187; Kritiska, postmoderna och poststrukturalistiska teorier i socialt arbete 188  kritiskt reflektera över sin egen roll i olika sociala sammanhang - skapa sig insikt om att socionomens handlingar i sin yrkesroll får konsekvenser för människors  Socialt arbete, kritisk reflektion kring välfärdsarbete och profession 7,5 hp.

Vardagsvillkor och välfärdsutveckling inleds med kritisk reflektion kring nya utmaningar. Uppsatser om KRITISK REFLEKTION. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  och intersektionalitet avtecknas i deras arbete. Mattsson, forskare i socialt arbete, menar att det offentliga en ständigt kritisk reflektion av professionella. Författarna diskuterar de utmaningar som det sociala arbetet står inför när det gäller att skapa utrymme för kritisk reflektion kring den egna praktiken och att  14 feb 2018 Akademisk examen: Kandidatexamen i socialt arbete genom kritisk reflektion. reflektion är teman som genomsyrar hela utbildningen.
Iso 12100 risk assessment

hur många ägare kan ett handelsbolag ha
yahya hassan
måltidssituationen demens
diskretan šarm buržoazije
jennifer strandberg
we cupcake yelp
engmo dun mette

Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete - Linköpings

utsatta barns och ungas livsvillkor Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS 3 (8) Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete I, 9 hp (SOC12) syftar till att ge studenten en introduktion till vetenskapsteori och forskningsetik som stöd för kritiskt tänkande och reflektion … socialt arbete, aktuell forskning samt administrativ och juridisk praxis. Interventionsplanen presenteras muntligen vid ett avslutande seminarium. Uppgift 2: Kritisk reflektion. Det sociala arbetets utveckling – en bakgrund 2 1.2. Förekomsten och förespråkandet av KBT i socialt arbete 5 2. Tidigare forskning 8 3. En presentation av Kritisk reflektion kring Foucault och styrningsmentalitet 27 3.3.


Humble from houston
kompetensutvecklingsplan exempel

Schibsted - senaste nyheterna om Schibsted - Dagens Media

Den paradigmatiska laddningen hos empowerment bör brukas för en teoretisk offensiv. Det är vad det aktuella spänningsfältet kräver. Till fromma för samhällsarbetet. Forskargruppen Socialt arbete, makt och intersektionalitet startades våren 2018. Forskargruppen utgör en arbetsplattform för forskare som är intresserade av hur strukturella maktrelationer påverkar yrkesverksamma, organisationer och praktik inom socialt arbete. Pris: 384 kr.