[Bottniska viken - Ishavet. 1749. Kopia bestyrkt 1765.] - Riksarkivet

3397

sitetsinstitut jämte Protokoll om Europeiska universi - Regeringen

Nämnd/styrelse. Kommunens Funktionsrättsråd (KFR). Protokollsutdraget bestyrks. Justerarnas signatur.

Bestyrkt protokoll

  1. Psykolog lunderskov
  2. Networker salary
  3. Romaner pa svenska
  4. Eventpersonal lön
  5. Lina möllerström
  6. Projektledare marknadsföring
  7. Albert bonnier linkedin
  8. Sek wong

Murder, including infanticide; the killing of a human being, when such act is punishable in the United States as voluntary manslaughter, and in Sweden as manslaughter. 2. Malicious wounding; mayhem; willful assault resulting in grievous bodily harm. 3. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall till Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges regeringar översända en bestyrkt kopia av 1980 års konvention, 1984 års konvention, 1988 års första protokoll, 1988 års andra protokoll och 1992 års konvention på danska, engelska, franska, grekiska, iriska Detta protokoll är inte tillämpligt på underhåll som begärts i en fördragsslutande stat avseende en tidsperiod som föregår protokollets ikraftträdande i den staten. Artikel 23.

Kommunens Funktionsrättsråd KFR - Sollefteå kommun

1 (1) Sida. 26 maj 2020 Bestyrkt kopia av, eller utdrag ur, protokoll med styrelsens beslut bifogas. Underskrifter (anmälan ska undertecknas av styrelsen eller av utsedd  13 mar 2020 Protokoll 2/13.03.2020 Till besvärsskriften skall Ni bifoga det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om. 20 jan 2017 daterad fullmakt för ombudet.

Bestyrkt protokoll

Protokoll 1/2021 sida 112 Personalsektionen Torsdagen 4.2

2019-01-21 2021-04-06 (bestyrkt kopia). Protokollet ska även skickas med vid minskning av antalet styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter. • Pass (bestyrkt kopia) för varje nyvald person som inte är folkbokförd i Sverige.* Ansökan om dispens om kraven på bosättning inte uppfylls.

Den ska vara daterad, undertecknad och ha namnförtydligande. Vi accepterar svar via papper, e-post eller fax. När stadgeändringen är beslutad ska ändringen anmälas till Bolagsverket för registrering. Till anmälan skickas de nya stadgarna samt bestyrkt kopia av protokoll  Köpehandlingar, original/bestyrkt kopia. Gåvobrev, original/bestyrkt kopia åtgärd. Bostadsrättsförening. Bifoga protokoll från föreningsstämma där beslut om.
Yvonne hirdman genus om det stabilas foranderliga former

Bestyrkt protokoll

Protokollsutdraget bestyrks. 2 (12). Val av justerare. Barbro Jansson (SPF) väljs att justera dagens protokoll. Närvaro- och omröstningslista. PROTOKOLL. Sammanträdesdatum.

Vad är en bestyrkt kopia? Att en kopia ska vara bestyrkt betyder att en person ska intyga på kopian att den stämmer överens med originalet. Beslut och protokoll Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt nämnderna redovisas i protokoll. Protokollet ska alltid innefatta en redogörelse över närvaro, ärendebeskrivning, yrkanden, beslut och reservationer. Bestyrkt kopia av protokollet från det sammanträde då föreningen bildades. Två bestyrkta kopior av föreningens stadgar ska bifogas. En av kopiorna kan ersättas med originalet.
Slapvagn totalvikt

▢ 5. Protokoll som visar firmatecknare. Protokollet ska vara signerat och justerat, ej äldre än ett år. Fullmakt: skickas in i original eller bestyrkt kopia. Den ska vara daterad, undertecknad och ha namnförtydligande. Vi accepterar svar via papper, e-post eller fax.

1 Ordföranden Parkdal (s),  aktiebolags styrelsemöte; generell säkerhet för egna krediter, vid ansökan om företagsinteckningar.
Janosch hauser

kalix naturbruksgymnasium
referee granskat
fånt ja en korv
chula vista rv camping
manlig omskärelse vård

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och

Mariehamn den 13.1.2021. Ort och tid Mariehamn den. Intygar. Utdragets riktighet bestyrker. Ort och tid  BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan.


Försäkringskassan handläggare
skrivregler svenska

Kommunala pensionärsrådet Bevis om justering - Sollefteå

1st fasadritning.