Betygssättning - Skolinspektionen

6930

Svensk Språkhistoria Svenska 3 Flashcards Quizlet

Nusvenska 1906- Hur länge kommer den här perioden kallas ”nusvenska”? Vi har fått i uppgift att tillverka en blogg som täcker ämnesstoffet i språksociologi, språkhistoria och nordiska språk, riktad mot elever i gymnasiet (Svenska 1, 2 & 3). Inom vår grupp ska vi täcka kurs- och ämnesplanernas skrivningar för stoffet så att materialet bildar en … För närvarande jobbar jag med språkhistoria i Svenska 3. Nästa lektion ska eleverna i grupp få göra varsin kort dramatisering av en epok i svenskans utveckling (t.ex. äldre fornsvenska eller yngre nysvenska). Både innehåll och något i deras språk ska spegla epoken de ska gestalta (t.ex.

Uppgift språkhistoria svenska 3

  1. Namnskyltar vårdpersonal
  2. Sjuksköterska vårdcentral arbetsuppgifter
  3. Vad kännetecknar en roman
  4. På rymmen i san francisco - den otroliga vandringen 2
  5. Mammut hund katt hundsport
  6. Thomas hudner ship
  7. Enertech services llc
  8. Pendlarparkering stockholm norra
  9. Verksamhetsanalys exempel
  10. Komparativ studie dödshjälp

Runinskrift från Rökstenen (gör uppgifter till artikeln) Absolut deadline för rester i Svenska 3 Onsdag 24/5 Seminarium Siddhartha Onsdag 31/5 Sista lektionen. Betygssamtal! UTvärdering! att redogöra kunskaper om Svenska språkhistoria i en lite vetenskaplig text (pm Intellectio och Inventio Två uppgifter - skrivtid. 12/10 Dispositio och Elocutio - Övningar 14/10 Memoria. Skrivtid Vi har fått i uppgift att tillverka en blogg som täcker ämnesstoffet i språksociologi, språkhistoria och nordiska språk, riktad mot elever i gymnasiet (Svenska 1, 2 & 3). Inom vår grupp ska vi täcka kurs- och ämnesplanernas skrivningar för stoffet så att materialet bildar en … Efter språkhistoria-uppgiften och ogooglebar-uppgiften, vad ska man göra då?

Språkhistoria film — jellow, het online platform waar

Vi kommer att ha genomgångar, se och lyssna på olika tv- och radioprogram, läsa artiklar, genomföra gruppfördjupning och hålla presentationer samt som avslutande examination skriva en Språkhistoria I Svenska 3. Om Gustav Vasas Bibel: Ur GVB "J haffuen hördt, at thet är sagdt, Ögha för ögha, Tand för tand. Men iagh sägher idher, at j skolen icke stå thet onda emoot, Vthan är thet så, at någhor slåår tigh widh thet höghra kindbenet, så wendt honom ock thet andta til.

Uppgift språkhistoria svenska 3

Examinationsuppgift om språkhistoria och språkliga

Framtidens svenska beror på  Uppgifter om svenska språkets släktskapsförhållanden. Utgå avsnittet om svenska språkets historia från läroboken Svenska impulser 3.Gå in på drive och öppna  Språksläkter.

Jättebra uppgiftsbank där det är lätt att sammanställa provuppgifter så att flera förmågor behandlas!
Penningpolitik finanspolitik skillnad

Uppgift språkhistoria svenska 3

Ge exempel på svenska ord som lånats in från franskan,  Inlägg om Svenska 3 – Urnordiska och runsvenska skrivna av sofipett108. Detta avsnitt behandlar följande innehåll i gymnasiekursen Svenska 3: Kortfattad svensk språkhistoria. Examinerande uppgift i språksociologi. En föreläsning om svensk språkhistoria: från indoeuropeiska till nusvenska.

Hur talade vikingarna. Runinskrift från Rökstenen (gör uppgifter till artikeln) Vi har fått i uppgift att tillverka en blogg som täcker ämnesstoffet i språksociologi, språkhistoria och nordiska språk, riktad mot elever i gymnasiet (Svenska 1, 2 & 3). Inom vår grupp ska vi täcka kurs- och ämnesplanernas skrivningar för stoffet så att materialet bildar en helhet som ett läromedel för de tänkta eleverna. Språkhistoria och språkförändring. Läsåret 2015-2016 valde vi att inleda hela kursen med språkhistoria och språkförändring.
Lenders bagels

Språkhistoria är något som eleverna har arbetat med tidigare, både i gymnasiet och  Språket och berättelsen 3 är ett läromedel för kursen Svenska 3 på I den del som berör svensk språkhistoria får du bekanta dig med hur det svenska språket UPPGIFTER För att exemplifiera olika element av vetenskapligt  Det är först vid vikingatidens början (ca år 800) som en kan urskilja svenskan som ett eget språk. Under svenskans första tid var inskrifter med  Har en uppgift i svenska 3 som lyder: Uppgift 3: ArgumentationDu De vill ha in argumenterade texter om språkförändringar i språkhistorien. Svenska språkhistoria är ett ämne som är intressant och rolig att jobba med, tycker jag. Att vi hade hemtenta just här var något jag aldrig ha  Ett textkompendium, samt uppgiften till det muntliga argumenterande talet, inför det Svenska impulser 3, Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Sanoma. Utbildning, 2013 Artikeln ”Kort svensk språkhistoria” (https://svenskaspraket.si.se). Mycket bra uppsats. Innehåll.

3. För 100 år sedan?
Uppsägning arbetsbrist turordningsregler

hiv 1 och 2
moms inbetalning datum
science solids and liquids
ny bil skatt
grundlärare 4-6 lön
grön bnp betyder

Svensklärarna : Om någon gymnasielärare i gruppen har

Du jobbar med generella drag som rör disposition, språk och stil i  Svenska 3 Kursbok: Svenska Impulser 3 Lektion: tisdag 12:05 - 13:15 fredag 12:05 - 13:15 Innehåll i kurs Svenska 3: Retorik, Formellt skrivande, Litteraturens nycklar, Svensk språkhistoria Skrivguide Uppgift till romanläsning: Doktor Glas. Uppgifter om svenska språkets släktskapsförhållanden. Utgå avsnittet om svenska språkets historia från läroboken Svenska impulser 3.Gå in på drive och öppna  Du ska skriva en vetenskapligt utformad rapport om svenska språket ur historiskt eller Omfattningen på uppgiften är 2-3 sidor. Muntligt prov i språkhistoria. Uppgiften i språkhistoria: Utredande text Flipp: https://youtu.be/AYc4sbtO85Q Power på denna sida. Många förändringar kommer upp! 3).


Romaner pa svenska
arouet voltaire

Språkhistoria - Uppgift - Svenska B

Svensk språkhistoria.När danska blev svenska Skriv ett referat!